انبارداری هوشمند | انبار هوشمند

هوشمند سازی انبار | انبارداری نوین

با توجه به شرایط اقتصادی سازمان ها و صنایع، کاهش بهاء تمام شده یک محصول از موارد مورد توجه و اجتناب ناپذیر یک واحد تولیدی است. از طرفی دیگر با توجه تمرکز بخش زیادی از سرمایه در انبار محصول، مدیریت هرچه بهتر آن در کاهش هزینه های تمام شده محصول نقش بسزایی دارد.

از مزایای استفاده از سامانه هوشمند مدیریت انبار محصول می توان به افزایش سرعت و دقت در انبار گردانی ، جلوگیری از بارگیری و ارسال محصول اشتباه یا بدون مجوز، ارائه مکانیزه پیشنهاد محل قرارگیری محصول در انبار و آدرس دهی در هنگام جمع آوری حواله ، رعایت استاندارد های LIFO _ FIFO و موارد بسیار دیگری نام برد.

افزایش دقت و ایجاد شفافیت در انبار محصول از نتایج استفاده از سامانه هوشمند مدیریت انبار RFID می باشد که این نیز با هدف ایجاد داده های صحیح و در در دسترس قراردادن آن ها جهت اخذ تصمیمات لحظه ای مدیران صورت می پذیرد.

مدیریت انبار با نرم افزار انبار هوشمند

ورود وخروج کالا در انبارداری هوشمند

هوشمند ورود و خروج انبار

انبارگردانی هوشمند

انبارگردانی انبار هوشمند

جانمایی انبار

جانمایی در انبار هوشمند

بارگیری در انبار مکانیزه

لیفتراک زیگ اسمارت

RFID چیست !

تکنولوژی RFID بهترین روش شناسایی اشیا بر اساس امواج رادیویی بوده و به صورت گسترده در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. از این تکنولوژی در کمپانی ها و سازمان های دولتی و خصوصی سراسر دنیا استفاده می‌شود و جزو 10  تکنولوژی برتر دنیا است. سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ RFID در مکان های بسیار زیادی کاربرد دارد.

RFID پارکینگ
اسکرول به بالا