راه کار RFID - زیگ اسمارت

سامانه های هوشمند

سامانه های هوشمند سازی هدفی جز تسهیل امور زندگی و کاری انسان ها ندارند. هوشمند سازی لغتی کلی است که به استفاده از یک تکنولوژی روز و فناوری نوین در یک امر می پردازد. تکنولوژی RFID ، Wifi ، BLE یا بلوتوث ، فناوری LORAWAN ، Zigbee و سایر عنوان های دیگر ابزارهایی برای هوشمند سازی ها می باشند.

انبار هوشمند - انبارداری هوشمند - زیگ اسمارت

انبار هوشمند

Smart warehouse

پر تکرارترین راهکار RFID یعنی انبارداری RFID یا همان انبارداری هوشمند ، هدف مکانیزه کردن جمع آوری اطلاعات و سهولت در امور جاری یک انبار را دارد.

اموال داری هوشمند - زیگ اسمارت

اموال داری هوشمند

Smart Asset Tracking

هدف اصلی پروژه های اموال داری هوشمند ( Asset Tracking ) ، جمع داری و شناسایی هوشمند دارایی های غیر ثابت یک سازمان است.

پارفید - پارکینگ هوشمند - زیگ اسمارت

پارکینگ هوشمند

Smart Parking

با استفاده از سامانه پارفید کنترل تردد خودرو های پارکینگ های منازل ، برج ها و سازمان ها بصورت کاملا مکانیزه و هوشمند مدیریت می شوند.

دامداری هوشمند - زیگ اسمارت

دامداری هوشمند

Smart Livestock

با راهکار دامداری هوشمند زیگ اسمارت با استفاده از تکنولوژی RFID ، تجربه جدید از مدیریت دامداری از راه دور را کسب نمایید واز مزایای آن بهره مند شوید.

اسکرول به بالا